ارتباط با ما

آدرس:
استان آذربایجان شرقی،
شهرستان مراغه،
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه،
ساختمان اداری اندیشه
 

 
 
تلفن:   041
  37452050 - ( 37454506-09 )
    37454504