حضور درخشان واحد مراغه در جشنواره فرهيختگان                با حضور جمعی از مسئولان باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه به بهره‌برداری رسید

حضور درخشان واحد مراغه در جشنواره فرهيختگان
اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه رتبه‌های برترحوزه های اختراع و مقاله را در چهارمین جشنواره سراسری فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی به خود اختصاص دادند.
1395/02/28 ادامه مطلببا حضور جمعی از مسئولان باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه به بهره‌برداری رسید
باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه با حضور دکتر انگجی و جمعی از مدیران استانی دانشگاه آزاد اسلامی و نیز مسئولان شهرستان و چهره‌های ورزشی افتتاح شد.
1395/02/27 ادامه مطلب